De huidige 6-laans rondbaan met een 6-laans sprintbaan voldeed niet meer aan de eisen en wensen van AV Atletico ’73 te Gendringen en de normen van de KNAU. CSC Sport heeft in bouwteam verband de opdracht gekregen om de baan te renoveren en om te bouwen naar een volledig goedgekeurde 6-laans rondbaan met een 6-baans sprintlaan en 8-laans sprintbaan. CSC is op 15 februari 2016 gestart met de uitvoering van deze werkzaamheden.

In de afgelopen 7 weken is na een goede voorbereiding en met een slagvaardig bouwteamgewerkt aan de baan met een optimaal  resultaat: ( zie foto). Nadat in de eerste week de oude kunststof constructie verwijderd is  en de diverse opruimingswerkzaamheden zijn uitgevoerd,kon in de tweede week gestart worden met het ontgraven van de uitbreidingen en het aanbrengen van de nieuwe ACO Sportgoten. In week 4 heeft er een  lengtemeting van de baan plaatsgevonden en is de rondbaan weer netjes gesloten op de beoogde 400meter. Door het vakkundige werk van o.a. de stratenmakers  is slechts een afwijking van 2 mm in de hoogte van deze goten aangetroffen. De norm voor deze werkzaamheden bedraag 11 mm en is dus ruimschoots behaald. In de weken 5 en 6 zijn de zandbaan en lavaconstructie aangebracht en goedgekeurd conform de eisen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.  Afgelopen vrijdag, 1 april, is de asfalt constructie goedgekeurd vervolgens zal  GCC Sport Surfaces voor ons de kunststofconstructie aan  brengen. De nieuwe asfaltconstructie is mede door het vakkundige werk in één keer goedgekeurd door KIWA ISA Sport.

Deel dit in je netwerk: