C.S.C. Sport heeft de voorlopige gunning ontvangen voor de renovatie en uitbreiding van atletiekaccommodatie Orderbos te Apeldoorn. De bestaande atletiekaccommodatie van A.V. ’34 zal worden gerenoveerd waarbij de bestaande onderbouwconstructie en de Sandwich toplaag volledig zullen worden vernieuwd. Daarnaast zal er een uitbreiding van de sprintlanen (2×10 stuks!!!) gerealiseerd worden. De onderhoudsgevoelige gebieden op de baan zullen worden voorzien van kunstgras. De atletiekbaan zal worden aangepast aan de huidige eisen en aan de wensen van de gebruikers. De lay-out van de bestaande baan en de technische nummers dienen hiervoor aangepast te worden.

C.S.C. is door middel van een uitvoerige selectieprocedure geselecteerd om het werk in bouwteam verband uit te gaan voeren. Dit bouwteam zal de komende periode aan de slag gaan met de uiteindelijke invulling van dit project. Na de winterperiode zal met de daadwerkelijke uitvoering worden gestart. De atletiekaccommodatie van A.V. ’34 zal medio 2017 weer compleet klaar zijn voor de toekomst.

Voor de renovatie en uitbreiding van de accommodatie is een taakstellend budget beschikbaar à € 1.100.000,00 exclusief B.T.W.

Deel dit in je netwerk: